[hr]

1. Valg af Dirigent og Referent

Søren Schmidt blev valgt
Dirigenten konstaterede at formalia var overholdt dvs. at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og er derfor gældende.

Kirsten Gibson blev valgt som referent

2. Bestyrelsens beretning

Robert gennemgik bestyrelsens beretning

Orientering vedr. afgående og fratrådte bestyrelsesmedlemmer

 • Erik og Lena stopper efter lang tid i bestyrelsen
 • Heidi er flyttet og Lasse er stoppet
 • Kirsten, som var suppleant, er indtrådt i bestyrelsen
Træning
 • Der er mange hold og mange aktiviteter
Egne Løb

– Å-løbet gav underskud og stopper

Andre løb
 • Vi deltager i stort og småt rundt omkring i ind- og udland
Foredrag
 • 3 foredrag der er afhold med succes
Fester
 • Der er afholdt 3 ”fester” med dertilhørende fysisk aktiviter
Samarbejde
 • Andre klubber: Vi har påbegyndt et samarbejde med naboklubberne (Kokkedal, Nivå, Fredensborg)
 • Kommunen: De har lært os at kende
 • Idrætsunionen i Hørsholm: De har opdaget at vi findes
Tøj
 • Udvalget af tøj er fornyet med bl.a Danmarkstrøjer
 • Sydbank nedsætter beløbet til sponsoratet. Vi forsøger at finde nye sponsorer
Trænerne
 • Årets træner:Anders for hans store engagement for interval træning tirsdag og torsdag.

Beretninger blev godkendt

 .

3. Forelæggelse af årsregnskab

Erik gennemgik regnskabet med indtægter og udgifter

Omkostningerne til trænerteam er bl.a. gået til go-run, trænerjakker og den årlige trænermiddag.

Regnskabet viser et overskud på kr. 6500,00

Regnskabet blev godkendt

 

4. Forelæggelse af budgetforslag for de kommende 12 måneder

Erik gennemgik forslag til budget

Budgetforslaget blev godkendt

 

5. Fastsættelse af kontingent

Forslag om uændret kontingent. 300 kr. for single 500 kr. for familier.

Godkendt

.

6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

7. Valg af formand

Robert Justesen blev genvalgt

8. Valg af kasserer

Tina Brix Andersen blev valgt

Erik blev indstillet til æresmedlemskab

Vedtaget.

9. Valg af øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer

Kirsten og Ruben blev genvalgt

Lena Daugaard Jacobsen ønsker ikke genvalg

Tom Schmidt Christensen blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem

Lena indstilles til æresmedlem.

Vedtaget.

 .

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Lasse og Heidi afgår

Inge B. Madsen og Thomas Gerner Nørgaard blev valgt til suppleanter

 .

11. Valg af revisor & revisorsuppleant

Ingelise Staun blev genvalgt som revisor og Anne Bjørsten som suppleant

.

12. Eventuelt

Robert viste en video om klubliv Danmark, hvor man kan støtte selvvalgte klubber.

Der kommer yderligere oplysninger på hjemmesiden

 

Derefter sang vi den sang Christian Barnholt havde skrevet til generalforsamlingen.

Æret være hans minde.

 

Karsten foreslog, at trænerne får en liste over pårørende til trænerne. Erik oplyste, at vi har en beredskabsliste, og at trænere enten selv skal have en mobil eller sikre sig at en anden har en med under løb.

Der var forslag om, at man har en liste med navn mv med i lommen.

Ruben foreslog en kolonne med navn på pårørende i medlemskartoteket

Der kommer link til armbånd med navn mv på hjemmesiden.

 

Susanne stillede forslag om et nyt førstehjælpskursus.
Emma oplyste, at det er politiet der opsøger familien ved uventede dødsfald eller andre uheld.

Tom foreslog et minimum antal deltagere før der oprettes førstehjælpskursus.

Tom Schmidt Christensen foreslog at oprette et forum for meldinger om køb og salg forbeholdt medlemmer. Anne opretter en gruppe

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Følg os på facebook

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og følg med i alle aktiviteter og nye tiltag i klubben

Tak, du er nu tilmeldt Hørsholm Rungsted løbeklubs nyhedsbrev

Webdesign www.responso.dk | Copyright © Hørsholm Rungsted Løbeklub