Rabataftaler

Fordele for klubbens medlemmer

Som medlem kan du opnår rabat hos følgende virksomheder

Løberen i Lyngby

10% til HRLK medlemmer
Lyngby Torv 10
2800 Kgs. Lyngby
http://www.loberen.dk/

Lotte Nymand-Andersen

Zone- og Neuro-muskulærterapeut
10 % til massage til HRLK medlemmer
http://lotte-nymand.dk/