Udmeldelse

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem

Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit/jeres medlemskab, skal du melde dig ud via medlemsportalen ved at du under dit navn, skifter dit medlemskab til "Udmeldt".

Derved sparer du os for en masse opfølgningsarbejde og dig selv for en masse Rykkermails!

Du er velkommen til fortsat at følge klubben på Facebook gruppen: Hørsholm Rungsted Løbeklub.

udmeldt