Beredskabsplan

Beredskabsplan for Hørsholm Rungsted Løbeklub

Formål:

 • Det er formålet med nærværende beredskabsplan at ruste ledere og hjælpetræner til at håndtere ulykker og ildebefindende hos medlemmerne så professionelt og effektivt som muligt.
 • Motion er en dejlig ting, og klubben har rigtig mange medlemmer og aktiviteter kørende. Det er vigtigt, at vi forbereder os bedst muligt, hvis uheldet en dag er ude samt at forebygge, således risiko og konsekvenser minimeres mest muligt.

Forebyggende initiativer:

 • Hjælpetrænere er ved alle officielle træningspass ansvarlig for der forefindes mindst en mobiltelefon i gruppen.
 • Hjælpetrænere udviser ekstra agtpågivenhed på gruppens vegne ved overgang af trafikerede veje. Rødt lys respekteres altid.
 • Hver Hjælpetræner udstyres med et Trænerkort, der kort redegør for aktions, hvis uheldet er ude.
 • Alle ledere og hjælpetrænere er forpligtet til at påtale og irettesætte adfærd, der potentielt kan rumme en risiko for ulykker eller skader.
 • HRLK vil afholde et førstehjælpskursus for ledere og hjælpetrænere hvert år.
 • Nærmeste hjertestartere er lokaliseret til Rungsted Golfklub, Rungsted Havn nr. 10 og det runde materielhus på Hørsholm Kirkegård.

Instruktion i situationen:

1. Stop ulykken – f.eks. flyt den tilskadekomne til et sikkert sted.

2. Yd livreddende førstehjælp => hjertemassage og kunstigt åndedræt.

3. Få tilkaldt hjælp på 112 – sig navn, beskriv ulykken og lokationen, afhent evt. hjertestarter.

4. Yd alm. førstehjælp og psykisk førstehjælp => aflåst sideleje, afdæk for kulde, beroligelse.

5. Orienter snarest Robert tel. 2827 1202 eller Erik tel. 2620 9677.

6. Robert/Erik orienterer nærmeste familie.

Aktiviteter efterfølgende:

 • Bestyrelsen afholder snarest ekstraordinært møde og evaluerer hændelse og response.
 • Kort objektiv information udsendes til alle medlemmer på e-mails.
 • Afhængig af hændelsen udarbejder og udsender bestyrelsen en kort pressemeddelelse.
 • For alle indkommende kontakter/spørgsmål henvises der til Formand Robert Justesen tel. 2827 1202.

Således vedtaget af Bestyrelse og trænere Den 13. november 2014