Bestyrelsens Forretningsorden

Opgaver Ans 2.pilot
Medlemsarkiv Tina
Kontingent opkrævning og registrering Tina
Medlemskommunikation, kontaktinfo, velkomstmail mm. Tina
Regnskab, udbetaling af udlæg, revision Tina
Sponsor aftaler, Sydbank Robert Tom
Sæsonprogram, tilmeldingslister, kommunikation Robert Tina
Foredragsaftner, tilmelding, organisering Tom Aktivitetsudvalg
Sociale arrangementer / Klubløb Tom Aktivitetsudvalg
Klubtrøje Robert Kirsten
Klubtøj til salg Robert
Trænermøder / trænerudvalg Thomas Robert
Trænerkurser
Frugtordning Inge Robert
Testløb Ruben
Brush-up Lena Helle
Eksterne kontakter Robert Ruben
Samarbejde med andre klubber Robert
Artikler til aviser Robert Lena
PR aktiviter Robert Lena
Orienteringsmøder
Hjemmeside Jette Robert
Facebook adm. Ruben Robert
Organisering, referat bestyrelsesmøder Kirsten
Lokaliteter, Fritidshus, Pedel Robert